מרכזים גריאטריים

נווה שבא באר שבע מרכז

כללי
הוקם בשנת 1995 כמענה למצוקת האשפוז בנגב וכולל 196 מיטות. ניתן לאשפז דיירים במימון פרטי, בסיוע של משרד הבריאות ובהפניה של קופות החולים ,משרד הביטחון ומשרד הרווחה.

נווה שבא השלום, באר שבע

כללי 
הוקם בשנת 2007 והוא בית החולים השני של רשת נווה שבא בבאר שבע וכולל 204 מיטות. ניתן לאשפז דיירים במימון פרטי ובסיוע של משרד הבריאות והביטחון. 

נווה שבא לוד

כללי
הוקם בשנת 2004 וכולל 174 מיטות. ניתן לאשפז דיירים במימון פרטי, בסיוע של משרד הבריאות ובהפניה של משרד הביטחון. 

נווה שבא סיטי אשדוד

כללי
הוקם בשנת 2008 וכולל 318 מיטות. ניתן לאשפז דיירים בסיוע של משרד הבריאות, משרד הביטחון ובאופן פרטי.