מיצוי זכויות

מיצוי זכויות טרום אשפוז.

במקרים בהם קרוב המשפחה זקוק לסיוע סיעודי מכל סוג שהוא, הצוות המקצועי של נווה שבא, הכולל בין השאר עובדים סוציאליים ומומחי גריאטריה, ילווה את המשפחה כל הדרך עד להכרה המלאה והמימון ע"י משרד הבריאות, משרד הרווחה, וכל גורם אחר, ובכלל זה גם בתהליכי קבלת אישור אפוטרופסות.
במהלך תקופה זו, המכונה גם: "טרום קוד", נווה שבא תסייע למשפחה באמצעות אשפוז מסובסד זמני. ובמקביל נווה שבא תפעל מול כל הגורמים הרלוונטים בכדי לאשר את הסבסוד הממשלתי לאשפוז ע"י קבלת קוד.

מיצוי זכויות לאחר האשפוז.

מיצוי הזכויות אינו מסתיים בקבלת קוד האשפוז (אישור ממשלתי בדבר תשלום הוצאות האשפוז). הצוות המקצועי של נווה שבא ימשיך ללוות את הדיירים ומשפחותיהם במשך כל תקופת האשפוז בכדי להבטיח כי הדייר ייהנה מכל הקצבאות וההטבות להן הוא זכאי, ובכלל זה: 
זכויות ניצולי שואה, הטבות ביטוח לאומי, זכאויות מקופות החולים, ועוד.