אפשרויות אשפוז

אשפוז בקוד של משרד הבריאות.

משרד הבריאות מסייע למשפחות במימון אשפוז בבתי אבות סעודיים (קוד) על פי קריטריונים של משרד הבריאות. בנווה שבא אנו מסייעים למשפחות בהכנת המסמכים הנדרשים על ידי משרד הבריאות לקבלת הסיוע. כמו כן ניתן לאשפז את הדייר טרם קבלת הסיוע ממשרד הבריאות בהסכם מיוחד עם נווה שבא. לכל שאלה בנושא ניתן לפנות לאחד מבתי האבות ונשמח לסייע.

אשפוז פרטי ונופשון

ניתן להתאשפז במימון פרטי בפתרון סעודי קבוע ו/או לצורך החלמה מניתוח או מכל סיבה אחרת כגון חופשה של מטפלת צמודה.

אשפוז באמצעות קופות החולים ו/או משרד הביטחון.

לרשת נווה שבא הסדרים עם כל קופות החולים לאשפוז במחלקות הסיעוד המורכב והשיקום וכן עם משרד הביטחון.

אשפוז באמצעות משרד הרווחה

בבאר שבע ישנה מחלקה של תשושים במימון משרד הרווחה. מיקום המחלקה במבנה בית החולים מאפשר לדיירים התשושים ליהנות מאיכות וזמינות של צוות רפואי סעודי מקצועי וזמין 24 שעות ביממה.